Sneldammen
bij het Noorden

Iedereen is welkom!
Vrijdag 23 oktober a.s. 19:45 – ca. 22:15 uur
Jannes v/d Wal Denksportcentrum
Oliemuldersweg 43 te Groningen

7 ronden Zwitsers
Fischer 5min. + 3sec. per zet

Bij voldoende deelname prijzen in meerdere categorieën

Hapjes, drankjes en leuke prijzen!

Eigen inleg: €3,-

Opgave tot 21 oktober bij: Martijn de Jong
Via mrdejong@gmx.net  of 06-24987141